ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τελευταία ανανέωση: 21 Δεκεμβρίου 2019.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Υπεύθυνος για τη μεταχείριση των δεδομένων είναι η ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ («Droudakis»), με ΑΦΜ EL-044084391. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Droudakis είναι τα εξής:

– Ταχυδρομική διεύθυνση: Παύλου Μελά 6, Γρεβενά, 51100.

– Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@myfashionworld.gr

Ενημερώνουμε τον ενδιαφερόμενο ότι η Droudakis έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ενώπιον του οποίου θα μπορείτε να θέσετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τη μεταχείριση των προσωπικών σας δεδομένων. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω των ακόλουθων στοιχείων επικοινωνίας: info@myfashionworld.gr.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ Η MANGO;

H Droudakis μπορεί να συγκεντρώσει τις παρακάτω προσωπικές πληροφορίες από τους χρήστες της ιστοσελίδας Droudakis, μέσα από τις αντίστοιχες φόρμες συμπλήρωσης: όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης και φύλο.

Όλα τα προσωπικά στοιχεία που συγκεντρώνει η Droudakis προέρχονται από τον ενδιαφερόμενο, με εξαίρεση τα στοιχεία επικοινωνίας που μπορεί να παραχωρήσουν φίλοι ή συγγενείς:

– Για την αποστολή μιας δωροεπιταγής ή άλλου δώρου.

ΜΕ ΤΙ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα προσωπικά δεδομένα του ενδιαφερομένου θα υπόκεινται σε επεξεργασία με τους ακόλουθους σκοπούς κατά περίπτωση:

– Διαχείριση και ανάπτυξη της εγγραφής στο WEB/APP. Η εγγραφή σημαίνει την επεξεργασία των προφίλ πλοήγησης του χρήστη στο WEB/APP. Το εν λόγω προφίλ συνιστά τη χρήση των προσωπικών δεδομένων του πελάτη και τα στοιχεία πλοήγησής του καθώς και τα προϊόντα που προβλήθηκαν ή προστέθηκαν στο καλάθι, τις ενότητες του WEB/APP που επισκέφθηκε, την τοποθεσία για να αξιολογηθούν οι προτιμήσεις ή/και τα προσωπικά ενδιαφέροντα με στόχο να προσφέρουμε στον πελάτη τα περιεχόμενα του WEB/APP, τις προσφορές, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ταιριάζουν στο προφίλ του.

– Διαχείριση και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αγορών. Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες του πελάτη για να επεξεργαστούμε και να παραδώσουμε την παραγγελία του, να τον ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή SMS για την κατάσταση της παραγγελίας του.

– Διαχείριση και αποστολή πληροφοριών σχετικά με αποκλειστικές προσφορές, νέα και εξατομικευμένες πληροφορίες που προσαρμόζονται στο προφίλ, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου ως πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου επικοινωνίας και/ή ψηφιακής πλατφόρμας. Η αποστολή αυτών των πληροφοριών συνιστά τη δημιουργία προφίλ χρηστών που συνεπάγεται τη χρήση προσωπικών δεδομένων, ιστορικού αγορών (εάν υπάρχει), καθώς και πληροφοριών πλοήγησης στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή για την αξιολόγηση ορισμένων στοιχείων σχετικών με τις προσωπικές προτιμήσεις σας με στόχο να σας προσφερθούν εμπορικές ανακοινώσεις κατάλληλες για το προφίλ σας. Κατά περίπτωση, κάποιες προσωπικές πληροφορίες του πελάτη μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση ανακοινώσεων σε ψηφιακά μέσα.

– Οι κοινοποιήσεις θα εξατομικευτούν για τον πελάτη ως προς το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Για να διαχειριστείτε τις κοινοποιήσεις, μπορείτε να πάτε στην ενότητα «Εγγραφή» στον Λογαριασμό σας.

– Απάντηση στην εξάσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, καθώς και σε ερωτήματα και καταγγελίες.

– Διαχείριση της υπηρεσίας ενημερώσεων όταν ένα συγκεκριμένο προϊόν γίνεται διαθέσιμο στο WEB/APP.

– Διαχείριση και αποστολή εντύπων πιστοποίησης αγοράς: ψηφιακή απόδειξη, τιμολόγιο ή Tax Free.

– Διαχείριση της υπηρεσίας WIFI στα καταστήματα MANGO.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Η Droudakis θα διαφυλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που κρίνεται ευλόγως απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες να προσφέρουμε απάντηση σε ζητήματα που τίθενται ή να επιλύσουμε προβλήματα, να πραγματοποιήσουμε βελτιώσεις, να ενεργοποιήσουμε τις υπηρεσίες σας και να πληρούμε τις προϋποθέσεις που απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα για ένα λογικό χρονικό διάστημα ακόμα και αφού ο ενδιαφερόμενος έχει σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Droudakis ή έχει σταματήσει να χρησιμοποιεί το WEB/APP. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, τα προσωπικά δεδομένα θα αποκλειστούν από όλα τα συστήματα της Droudakis.

ΤΙ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΝΟΜΙΜΩΣ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

η Droudakis έχει τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις για να μπορεί να διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα:

Εκτέλεση συμβολαίου
Η νόμιμη βάση διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων του ενδιαφερόμενου είναι η εκτέλεση του συμβολαίου αγοραπωλησίας. Ο ενδιαφερόμενος είναι υπόχρεος να παρέχει τα δεδομένα που κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεσή του. Σε περίπτωση που δε μας παρέχονται αυτά τα δεδομένα δε θα είναι δυνατό να πραγματοποιήσουμε την αγοραπωλησία.

Νομικές υποχρεώσεις
Η διαχείριση και αποστολή του τιμολογίου βασίζεται στη νόμιμη υποχρέωση της Droudakis στη σχέση της με τους πελάτες.

Συγκατάθεση
Σε σχέση με τους παρακάτω σκπούς η νόμιμη βάση διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων του ενδιαφερομένου θα είναι η συγκατάθεσή του, αφού έχει παραχωρήσει:

– Διαχείριση της εγγραφής στο WEB/APP.

– Διαχείριση της αποστολής πληροφοριών για αποκλειστικές προσφορές, τελευταία νέα και εξατομικευμένες πληροφορίες προσαρμοσμένες στο προφίλ του ενδιαφερομένου.

– Απάντηση στην εξάσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, ερωτήματα και καταγγελίες εκ μέρους του ενδιαφερομένου.

– Διαχείριση της υπηρεσίας ενημερώσεων διαθεσιμότητας προϊόντων στο WEB/APP.

– Διαχείριση και αποστολή των ακόλουθων εντύπων πιστοποίησης αγοράς: ψηφιακή απόδειξη και Tax Free.

– Διαχείριση της υπηρεσίας WIFI στα καταστήματα Droudakis.

Η απόσυρση της συγκατάθεσης από μέρους του ενδιαφερομένου δε θα επηρεάσει την εκτέλεση του συμβολαίου αγοραπωλησίας που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε αυτόν και τη Droudakis.

Νόμιμο συμφέρον
Σε σχέση με τους παρακάτω σκοπούς η νομική βάση διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων του ενδιαφερομένου θα αποτελεί νόμιμο συμφέρον της Droudakis:

– Η διαχείριση των προφίλ μέσω της πλοήγησης στο WEB/APP εκ μέρους ενός εγγεγραμμένου χρήστη, καθώς και όλων εκείνων των χρηστών που μας έχουν παραχωρήσει τα στοιχεία τους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

– Η διαχείριση των προφίλ για την αποστολή πληροφοριών σχετικά με αποκλειστικές προσφορές, τα τελευταία νέα και εξατομικευμένες πληροφορίες που προσαρμόζονται στο προφίλ του ενδιαφερομένου.

– Η αποστολή ερευνών ικανοποίησης για προϊόντα που αποκτήθηκαν ή υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν από τους πελάτες της Droudakis για να ζητηθεί η γνώμη τους και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την προσφορά μας.

– Το νόμιμο συμφέρον μας συνίσταται στο να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το WEB/APP παραμένει ασφαλές, και να βοηθήσουμε τη Droudakis να καταλάβει τις ανάγκες, προσδοκίες και το επίπεδο ικανοποίησης των χρηστών και, ως εκ τούτου, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις μάρκες μας. Όλες αυτές οι δράσεις πραγματοποιούνται με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης του πελάτη και την εξασφάλιση μιας μοναδικής εμπειρίας πλοήγησης και αγορών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα προσωπικά δεδομένα του ενδιαφερομένου δύναται να παραχωρηθούν/κοινοποιηθούν στους ακόλουθους παραλήπτες;

-Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς όταν το απαιτούν οι δημοσιονομικοί και εργασιακοί κανονισμοί, οι κανονισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης ή οποιοσδήποτε άλλος ισχύων κανονισμός.

Επίσης δύναται να πραγματοποιηθούν διεθνείς μεταφορές δεδομένων, στο πλαίσιο των ανωτέρω παραχωρήσεων/ κοινοποιήσεων, για τις οποίες η Droudakis θα χρησιμοποιεί τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ασπίδα Προστασίας Ιδιωτικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ ως εγγύηση των μεταφορών σε χώρες που δεν διαθέτουν σχετική απόφαση προσαρμογής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν πάσει περιπτώση, τα τρίτα πρόσωπα με τα οποία θα η εταιρεία θα μοιράζεται τα συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα έχουν πιστοποιηθεί προηγουμένως σχετικά με την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή προστασία των δεδομένων.

Η Droudakis σε καμία περίπτωση δεν θα πουλήσει τα δεδομένα πελατών σε τρίτους.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Η MANGO ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Το WEB/APP χρησιμοποιεί τεχνικές ασφάλειας των πληροφοριών όπως firewalls, διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης και μηχανισμούς κρυπτογράφησης, όλα με στόχο την αποφυγή μη εγκεκριμένης πρόσβασης στα στοιχεία και την εγγύηση της εμπιστευτικότητάς τους. Για την επίτευξη αυτών των σκοπών, ο χρήστης αποδέχεται ότι η Droudakis θα αποκτήσει δεδομένα με στόχο την επαλήθευση του ελέγχου πρόσβασης.

Επιπλέον, οποιαδήποτε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω του WEB/APP ολοκληρώνεται μέσω ενός ασφαλούς συστήματος πληρωμής. Τα απόρρητα δεδομένα πληρωμής αποστέλλονται άμεσα και με κρυπτογραφημένο τρόπο (SSL) στην αρμόδια οντότητα.
Η Droudakis δηλώνει ότι έχει υιοθετήσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εγγυηθεί την ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μεταχειρίζεται, καθώς και για να αποφευχθεί η απώλεια, αλλοίωση και/ή πρόσβαση εκ μέρους μη εγκεκριμένων τρίτων προσώπων.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Σας αντιστοιχούν τα παρακάτω δικαιώματα τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@myfashioworld.gr:

Δικαίωμα πρόσβασηςΈχετε δικαίωμα να αποκτήσετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν στη Droudakis διαχειριζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν ή όχι, καθώς και να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διαθέτει η Droudakis για εσάς.
Δικαίωμα διόρθωσηςΈχετε δικαίωμα να ζητήσετε από τη Droudakis να διορθώσει τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτά είναι ανακριβή ή να τα συμπληρώσει όταν αυτά δεν είναι πλήρη. Αν έχετε εγγραφεί στο WEB/APP, μπορεί να σας φανεί πιο απλό να διορθώσετε τα δεδομένα σας απευθείας μέσω της επεξεργασίας του προφίλ σας.
Δικαίωμα διαγραφήςΜπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν, ανάμεσα σε άλλους λόγους, τα δεδομένα δεν είναι πια απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συγκεντρώθηκαν.
Δικαίωμα δέσμευσηςΈχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη δέσμευση της μεταχείρισης των δεδομένων σας, στην οποία περίπτωση θα τα διατηρήσουμε για την εξάσκηση ή υπεράσπιση ενάντια καταγγελίας.
Δικαίωμα φορητότηταςΈχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή, κοινής χρήσης και μηχανικής ανάγνωσης και να τα αποστείλετε σε άλλον υπεύθυνο όταν η μεταχείριση βασίζεται στη συγκατάθεση ή σε συμβόλαιο, και γίνεται με αυτόματα μέσα.
Δικαίωμα αντίθεσηςΜπορείτε να αντιταχθείτε στη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων βάσει δημοσίου ή νόμιμου συμφέροντος εκ μέρους της Droudakis, συμπεριλαμβανομένης της μεταχείρισης προφίλ. Στην περίπτωση αυτή, η Droudakis θα σταματήσει να διαχειρίζεται τα δεδομένα, παρά μόνο για επιτακτικούς νόμιμους λόγους ή για την εξάσκηση ή υπεράσπιση καταγγελίας.
Αυτόματες ατομικές αποφάσειςΈχετε δικαίωμα να μην είστε αντικείμενο απόφασης που λαμβάνεται βάσει αυτόματης μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης προφίλ, και η οποία φέρει νομικές συνέπειες για εσάς ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Ωστόσο, δε θα είναι δυνατόν να εξασκήσετε το εν λόγω δικαίωμα σε περίπτωση που η απόφαση απαιτείται για την εκτέλεση ενός συμβολαίου ανάμεσα σε εσάς και τη Droudakis, σε περίπτωση που εξουσιοδοτείται από το ισχύον δίκαιο για τη Droudakis με την προϋπόθεση ότι θεσπίζονται κατάλληλα μέτρα για να προφυλαχτούν τα δικαιώματά σας, οι ελευθερίες σας και τα νόμιμα συμφέροντά σας, ή σε περίπτωση που βασίζεται σε δική σας ρητή συγκατάθεση.
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίαςΈχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία ενώπιον της Ισπανικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Για να προχωρήσουμε με το αίτημα, μπορούμε να σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο